background

image1 image2 image3

 

 

Zapraszamy
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
we wtorek 1 września 2020 o godzinie 11:00.

 

 

 

   

SŁOWO OD DYREKTORA

     Niepubliczne Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące "Uczeń"  rozpoczęło swoją działalność w 2017  roku.  Liceum założone zostało przez Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń", które  prowadzi obecnie również dwie szkoły podstawowe i gimnazjum.

     Jesteśmy szkołą objętą patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich (ACSI - The Association of Christian Schools International), w ramach którego działa obecnie ok. 24 tys. szkół w ponad 100 krajach.

     LO "Uczeń" to szkoła ekumeniczna, w której praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez MEN, poszerzoną o treści pozaprogramowe, wynikające z indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów oraz stanowisko doktrynalne szkoły uwzględniające podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.

     Jesteśmy szkołą współpracującą z rodzicami, którym zależy na kształceniu i wychowywaniu młodzieży zgodnie z chrześcijańskimi wartościami. Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało uczeniu się, stymulowało wszechstronny rozwój uczniów, dawało właściwe motywacje do nauki i życia, uwzględniając ich możliwości i potrzeby.

     Misją Niepublicznego Chrześcijańskiego Liceum Ogólnokształcącego "Uczeń" jest umożliwienie jak największej liczbie uczniów korzystania z wysokiego poziomu edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich,  w otoczeniu sprzyjającym uczeniu się,  które będzie stymulowało ich wszechstronny rozwój, dawało właściwe motywacje do nauki i do życia, będzie uwzględniało ich możliwości i potrzeby.

Naszą misję chcemy realizować poprzez:

- indywidualizację procesu dydaktycznego,
- stosowanie aktywizujących metod nauczania,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
- małą liczebność klas,
- właściwy dobór kadry pedagogicznej,
- pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez Boga,
- integrację treści nauczania z Biblią,
- przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym świecie (kształtowanie chrześcijańskiego światopoglądu),
- dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z edukacją w ChLOU do sytuacji materialnej rodzin.

Nasza szkoła mieści się przy ul. Armii Krajowej 4 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

 

2021  ChLO   globbers joomla templates